Private session

Ved en privat session befinder jeg mig i en tilstand hvor andre bevidstheder har mulighed for at tale gennem mig. Jeg er i trance, og er derfor ikke bevidst om, hvad jeg siger.

Det kan eksempelvis være Merlin-gruppen, Mester Niham, Quan Yin eller andre, som vælger at gå igennem afhængig af, hvilke spørgsmål du ønsker svar på, og hvilken livssituation du befinder dig i.

En session starter med, at du bliver orienteret om din aktuelle situation, og efterfølgende vil du kunne stille spørgsmål til den åndelige vejleder.
Det vil derfor være en god idé at have forberedt nogle spørgsmål hjemmefra.

Ofte vil du opleve, at din situation har bevæget sig i en anden retning end den du forventede, og du kan kan få svar på helt andre spørgsmål, end du havde forberedt dig på inden sessionen.

Du skal være opmærksom på, at jeg ikke er bevidst under sessionen, og derfor ikke kender spørgsmålene og svarene. Inden sessionen afsluttes, er det vigtigt at du har fået afklaret de spørgsmål du har stillet i løbet af sessionen, da jeg ikke har mulighed for at svare efterfølgende.

Jeg afholder private sessioner i forbindelse med kanaliseringsaftner forskellige steder i landet, og du har mulighed for at booke en privat session ved at kontakte arrangøren af kanaliseringsaftenen.

Ligeledes afholdes der private sessioner på mit center High Vibrations på Møn. Hvis du ønsker at få en privat session i centeret, er du velkommen til at kontakte mig via SMS på 29 16 44 55. Du er også velkommen til at indtale en besked, men jeg foretrækker SMS.

Du vil muligvis opleve at der er lidt svartid, men det skyldes at jeg er rundt i landet til forskellige arrangementer, hvor det kan være vanskeligt at få det administrative på plads, og jeg beder derfor om tålmodighed – jeg har set/hørt beskeden og vender tilbage hurtigst muligt.

Pris:

En private 1:1 session koster
kr. 1000.-

Info:

Sessionen varer ca. en time, hvoraf de ca. 45 minutter er selve kanaliseringen.
Hele sessionen bliver optaget, og efterfølgende får du tilsendt en mail med et link, så du kan høre dine svar.

Booking:

Møn

Dennis – 2916 4455

Århus

Malene – 5094 1848

Kolding

Chelina – 2233 6508

Fyn

Jesper – 4072 4949